מדיניות פרטיות מני גרופ

מאחר ש"מני גרינבוים שיווק ויזמות בע"מ או כל חברה אחרת בשליטתה או המסונפת אליה (להלן: "החברה" ו/או "אנחנו" או "אנו" או "אותנו" או "לנו" או "אלינו" או "על ידינו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה ובשירותים השונים המפורסמים דרכם, כפי שכל אלו יתעדכנו מעת לעת (ביחד ולחוד להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. במסמך זה נפרט את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרות האיסוף ואת זכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

המידע שאנו אוספים

  1.  מידע שאתה מספק לנו – בעת מילוי פרטיך באתר לצורך יצירת קשר או לכל צורך משתנה אחר, אנו נאסוף את המידע שאתה מספק לנו או ששיתפת איתנו על עצמך בעת מילוי פרטיך, כגון: שם מלא, פרטי התקשרות (לרבות כתובת דוא"ל) וכו'. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

 

  1. מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים – כאשר אתה משתמש באתר ובמסגרת האינטראקציות שלך איתנו (לרבות באתר או בכל אמצעי אחר) ייתכן שייאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי ע"י שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) או טכנולוגיות דומות כחלק מהגלישה שלך באתר, כמפורט להלן. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המידע האמור יכול שיישמר אצלנו במערכת למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת, על מנת לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את האתר על כל מסכיו, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ועוד.
 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

  • ליצירת קשר, לפי בקשתך.
  • לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר;
  • לשליחת דיוור אלקטרוני (כמפורט להלן);
  • ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
 

אבטחת מידע

לשם שמירת המידע החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המיועדים למזער את הסיכונים לגישה בלתי-מורשית למידע. עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותיה ומערכות המידע בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור ישיר אלקטרוני

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת הרשמתך לאתר לצורך יצירת קשר או לכל תורך משתנה אחר, כפי שמוצג באתר, החברה תהיה רשאית להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך מדי פעם בדואר אלקטרוני דיוור אינפורמטיבי בדבר השירותים השונים שהחברה  מציעה. בכל עת תוכל לבטל את קבלת המיילים דרך שליחת מייל "הסרה" לכתובת שתופיע במייל שנשלח או לכתובת הדוא"ל הבאה office@menygroup.com

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע. מבלי לגרוע מו האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שאיננו מזהה אותך באופן אישי ונועד לצרכי ניתוח, סטטיסטיקה ומחקר.

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. טכנולוגית ה- Cookiesסטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי ושירותי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה-Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל  office@menygroup.com. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת הבאה https://www.menygroup.com/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להגנה על הפרטים האישיים שלך, צור/י איתנו קשר בכתובת: office@menygroup.com

555693137