שמעוני ירושלים

הפרויקט – מבנה המיועד לפינוי בינוי בירושלים במיקום מרכזי בשטח של 590 מ"ר

מיקום הפרויקט- איזור מרכזי בירושלים עם תצוגה של עסקים, מקומות תיירותיים ומשרדי ממשלה.

מצב הקיים –  מבנה בעל 3 דירות בשטח כולל של 185 מ"ר נטו שטח עיקרי.

מחזור חודשי –  12,000 ש"ח בחודש משכרויות.

אופציה א'- הוספת 257 מ"ר  אישור מידי עפ"י  התב"ע הקיימת

אופציה ב'-  הריסה ובניה מחדש  סה"כ  1,034 מ"ר.

אופציה ג'- הריסה ובניה מחדש בניין בעל 8 קומות, נדרש לחכות לקבלת אישור התבע ל- 360% בניה – סה"כ 2,124 מ"ר. (מאושר בוועדה המחוזית).

– קיימת אופציה להגדלת זכויות נוספת.

 מצב משפטי-  תכנית האב הכללית אושרה – (כולל את הנכס הרצ"ב).

מחיר העסקה –  21,000,000 ₪.

הערה – לפי אתר מדלן, מחיר נכס באזור הוא כ -30,000 ₪ למ"ר, לאחר סיום הפרויקט המחיר למ"ר צפוי להיות כ- 35,000 ₪ למ"ר.

קישורים רלוונטים
לייעוץ ללא התחייבות